Miazkowie

 Nasza genealogia

Archiwum Państwowe w LublinieInformacje o źródle

  • Tytuł Archiwum Państwowe w Lublinie 
    Krótki tytuł AP Lublin 
    ID źródła S1 
    Tekst Zbiór akt urzędów stanu cywilnego Markuszów (rzymskokatolickie) 113/0 
    Link do Kacper Miazek